Tezler

 • Gürson, Poyraz. 2004. Dış Turizm Amaçlı Tanıtımda İl Bazlı Tanıtımın Gerekliliği ve Karşılaştırmalı Örnek Çalışma: İstanbul Markasının Oluşturulması , Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • Gürson, Poyraz, 1999. “Su Sorunu ve GAP Çerçevesinde Suriye-Türkiye İlişkilerine Analitik Yaklaşım”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 • Gürson, Poyraz. 1996. “ Su Sorunu”, Strateji Dergisi, Sayı: 2.
 • Gürson, Poyraz. 1996. “Suriye Arap Cumhuriyeti”, Strateji Dergisi , Sayı: 4.
 • Gürson, Poyraz. 1997. “Rumların AB’ye Tam Üyelik Başvurusu”, Strateji Dergisi, No: 9.
 • Gürson, Poyraz. 2006. “ Türkiye’de Azınlıkların Hukuki Statüsü ve AB ’nin Azınlıklara Bakış Açısı: İngiltere ve İspanya Örneği”,  Military Science&Intelligence Magazine/MSI, Temmuz.
 • Gürson, Poyraz, 2008. “Marka Kavramı: Marka İmajı, Marka Kişiliğinden Marka Kimliğine”, İz Dergisi, Atılım Üniversitesi Yayınları, Sayı 7, Kasım, s. 22-23.
 • Gürson, Poyraz, 2009. Medya Okur Yazarlığı Neden Gerekli, İz Dergisi, Atılım Üniversitesi Yayınları, Sayı 9, Kasım, s.48-49.
 • Gürson, Poyraz, 2009. “Seçimler, Yerel Seçimler ve Stratejik İletişim”, İz Dergisi, Atılım Üniversitesi Yayınları,  Mayıs, Sayı 8, s. 35-37.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 • Gürson, Poyraz. 2006. “Görüntüye Yasak Mı? Gerçeği Gölgeleyen Görüntü Mü?”, Yeni Düşünceler Dergisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Sayı 1.
 • Gürson, Poyraz. 2007 İmaj ve Türkiye’nin Algılanması, Yeni Düşünceler Dergisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Sayı 2.
 • Gürson, Poyraz, 2016 “An Investigation About the Exaggeration of Social Media as a Fluid Form of Modernism”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9 no: 2.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 • Gürson, Poyraz; Funda Bahar Kaya, Gonca Güzel Şahin, 2010. “Intellectual Capital in Organizations”, Problems and Perspectives in Management, Vol 8, Issue 1, Pp. 153-160.
 • Gürson, Poyraz. 2011. World Government: Strong Steps of CFR, International Journal of Humanities and Social Sciences, Vol 1, Issue 2, February, Pp. 149-152.
 • Gürson, Poyraz, 2011, Fear Culture, IJHSS, No.4.
 • Gürson, Poyraz; Eda Çelik, 2011, Breakthrough Time on Education System, International Journal of Educational Research and Technology , Volume 2, pp.14 -1
 • Gurson, P. and Adalier, İ. (2014) New Minority Woman/Terrorism, IJHSS, Vol. 4 No. 7.
 • Topçu, Mustafa Kemal; Gürsoy, Ali; Gürson, Poyraz, 2015. “The Role of the Servant Leadership on the Relation between Ethical Climate Perception and Innovative Work”, European Research Studies, Volume XVIII, Issue (1), pp. 67-80.
 • Topçu, Mustafa Kemal;  Gürson, Poyraz, 2016. “Energy Supply Security and Renewable Energy Policies in Turkey”, Journal of Defense Resources Management, Vol. 7, Issue 1 (12) .

Uluslararası Kongre Bildirileri

 • P. Gurson, Erman Turan Erkan, Y. S. Ozdemir, 2011. Intellectual Capital Management Awareness and Level in Manufacturing Industry in Ankara
 • Erkan, Turan Erman; Bac, Ugur; Celepli, Caner; Gurson, Poyraz, 2013. Detemination of Intellectual Capital Management Level by FUZZY AHP, ISCAMI,
 • Ülker, Halil İbrahim; Gürson, Poyraz; Topcu, Mustafa Kemal; Erkan, Erman Turan, 2013. Doğu Akdeniz Enerji Kaynaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Ekonomisine Etkileri. International Conference on Eurasian Economies.
 • Mustafa Kemal Topcu; Mustafa Kemal, Gürsoy, Ali ve Gürson, Poyraz, 2013. Determinants of Innovative Work Behavior: An Empirical Study. International Turgut Ozal Congress on Business, Economics and Political Science.
 • Gurson, P., Topcu, M.K., Ulker, H.İ. and Erkan, E.T.(2014) “Renewable Energy Policies and Energy Supply Security“, International Conference on Eurosian Economies, Skopje, Macedonia, 1-3 Temmuz 2014

Yürütülen Projeler

 • 2011, Aralık. Ankara Markasının Oluşturulması. Proje Yöneticisi, PR 401-PR 402 dersleri kapsamında öğrencilerle yürütülen proje.
 • Çukurova Genç İşadamları Derneği ile birlikte yürütülen Adana markası projesi 2013 – Devam Ediyor.

Yürütülen Tezler

 • Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1993 Yılı Sonrasında Türkiye İsrail İlişkileri, Bashar Belal, 2012
 • Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Saddam Hüseyin ve Bin Ladin ’in Ele Geçirilmesinin Uluslararası Kamuoyuna Sunumunun Hegemonya Kavramı Kapsamında Karşılaştırılması, Burhanettin Selçuk Aval 2012
 • Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, ABD’ nin Irak ‘tan Çekilmesi Sonrası Ülkenin Hidrokarbon Yakıtları Üzerine Enerji-Politik Hamleler, Ersin Çelik 2012
 • Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Stratejik Ortaklıktan Model Ortaklığa Türk-Amerikan İlişkileri ve Ortadoğu Zehra Doğan, 2011
 • Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu ‘daki Enerji Kaynaklarının Önemi ve Türkiye Üzerinden Taşınması ile Türkiye ‘nin Kazandığı Jeopolitik Konum Beşir Elmas, 2012
 • Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sovyetler Birliği ’nin 1991 Yılında Dağılması Sonrasında Türkiye ’nin Orta Asya ’daki Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanamama Sebepleri, Özgür Acar, 2013.
 • Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Türkiye ’de Kalkınma ve İşbirliği Dış Yardımlarının Kurumsallaşması, Süleyman Şahin, 2013.
 • Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Doğu Akdeniz ’de Gkry-İsrail Yakınlaşmasının Türkiye Açısından İncelenmesi, Serkan Aktaş, 2013.
 • Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yirmibirinci Yüzyılda Türkiye ’nin Güvenlik Riskleri: Bağımsız Kürt Devleti ’nin Kurulma İhtimalinin Doğurabileceği Sorunlar”,Şerif Emre Çağlar, 2013.

Verilen Dersler

 • Brand Management
 • Advertising Design
 • Crisis Management
 • Liderlik Teori ve Uygulamaları
 • Introduction to Advertising
 • Media Planning
 • Communication Law
 • Advertising Campaign
 • Contemporary Politics of the Middle East
 • Integrated Communications in Public Relations
 • Çağdaş Ortadoğu
 • NATO ve Avrupa Birliği Güvenliği
 • Çağdaş Devlet Düzenleri
 • İletişim Hukuku
 • Foreign Policy Analysis
 • Kafkasya Politikaları
 • Reklamcılıkta Yaratıcı Stratejiler

C4 Defence Dergisi Yayınları

Diğer Yayınlar

 • Gürson, Poyraz. 2010Wikileaks – Goebbels’ın Şeytani Aklı Ve Kasa Hırsızının Uzman Tanıklığı. Atılım Üniversitesi E-Bülten, Sayı:21
 • Gürson, Poyraz. 2010. Media in China. Atılım Üniversitesi Atılım Haber Gazetesi. Sayı 8, ss. 4.
 • Gürson, P. (2014) Medya Okuryazarlığı ve Bilinçaltı Reklamlar, Eğlenceli Bilim Dergisi, ss. 16-20.
 • Türk dış politikası : aktörler, krizler, tercihler, çözümler / editörler Sertif Demir, Poyraz Gürson, Ayça Eminoğlu.

Hakemlik Faaliyetleri

 • School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Departament of Health Care Economics and Management, Katowice, Poland, 2016,  ’The Use of Social Media and Social Media Marketing Tools by the Polish Marshal Offices to Promote Health’, Magdalena SYRKIEWICZ-ŚWITAŁA, Katarzyna LAR, Tomasz HOLECKI.
 • China-USA Business Review, or Chinese Business Review, Economics World, Management Studies,  Vol. 10, No.1, “The impact of marketing advertising through the portal: “I love Zr” on Development of Agency “023 Status””, Sanja Stankov, Sladjana Borić, Aleksandar Rakić, Jasna Tolmač, 2013.

Akademik Faaliyetler

 • Centre for Aesthetics in Practice, Research associate, http://aesthetics-practice.unitn.it/en/researchassociates.htm