back-gorund-52-642x320

KAÜ Yakındoğu Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuruldu

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Senatosu tarafından kurulan Yakındoğu Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (YSAUM) faaliyetlerine başladı.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Asuman Türkel ve Yakındoğu Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (YSAUM) Müdürü Prof. Dr. Ulvi Keser tarafından yapılan açıklamada, merkezin faaliyet alanları içinde Türkiye’nin uluslararası platformda Doğu Akdeniz ve Kıbrıs eksenli olmak üzere AB, KKTC’nin tanınması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (KRY), Doğu Akdeniz’de güvenlik algılamaları ve bölgenin stratejik önemi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası çevresinde petrol ve hidrokarbon arama çalışmalarının da bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

Ege, Adalar ve Yunanistan

“Yunanistan merkezli olarak Ege Denizi, Adalar, Adaların Yunanistan tarafından silahlandırılması, Kıta Sahası, Ege’de petrol arama girişimleri, bölgede karasuları ve münhasır ekonomik bölge faaliyetleri, FIR Hattı, Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan kaçak göç ve mülteci sorunları, bölgede enerji ve doğal kaynaklarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar, Doğu Akdeniz eksenli olarak Yakındoğu coğrafyasında karmaşa ve istikrarsızlıkla sarmalanan çatışma ve savaş ortamları yanında uluslararası terör gibi sorunlar nedeniyle bölge tam anlamıyla bir cadı kazanına dönüşmüş durumdadır”

Bölgedeki enerji kaynakları

Stratejik Araştırma Merkezi olarak bölgede enerji ve doğal kaynaklar, uluslararası terörizm ve güvenlik, etnik çatışmalar, kültürel dinamikler, demografik yapı, mülteci ve göç sorunu olmak üzere Yakındoğu özelinde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ın kültürel, tarihi ve siyasi sorunları yanında adanın stratejik pozisyonu, önemi ve adanın geleceğine yönelik bilimsel araştırmaları teşvik etmek konusunda çalışmalar yapılacağı belirtilen açıklamada şunlara dikkat çekildi:

Sosyal ve kültürel alanlar

“YSAUM çalışma alanında, Siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda geçmişte ortaya çıkan, bugün mevcudiyetini koruyan ve/veya gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin araştırmalar yürütmek, Kıbrıs’taki mevcut durumun uluslararası platformda ve bilimsel alanda ne şekilde algılandığını, bölge ve bölge dışı ülkelerin uluslararası dış siyasetlerinin bu durumu hangi yönde ve nasıl etkilediğini ortaya çıkartarak Kıbrıs’ın geleceği hususunda görüş oluşturulmasına katkıda bulunmak” olduğunun altı çizildi.

Kıbrıs ve Türk Dış Politikası

Yapılan açıklamada YSAUM’nin “Ada’nın Türk dış politikasındaki yeri ve önemi konusunda bir tartışma platformunun oluşturulmasına yardımcı olmanın amaçlandığı, Türk-Yunan ilişkilerinin merkezinde pek çok diplomatik sorunun da kaynağı olan Kıbrıs konusunda kamuoyunun doğru ve kapsamlı bilgi sahibi olabilmesi amacıyla akademisyenlerin ve farklı meslek gruplarından uzmanların katılacakları bilimsel toplantılar düzenleyerek Kuzey Afrika coğrafyasından Doğu Akdeniz’e kadar geniş bir coğrafyada çeşitli bilimsel faaliyetleri özendirmek ve desteklemek, bu konuda akademisyenlerin ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılara katılımlarını özendirmek ve desteklemek amacıyla çalışmalar yürütüleceği” vurgulandı, şöyle denildi:

Akdeniz, sorunların merkezi

“Pek çok sorunun Ortadoğu ve Doğu Akdeniz merkezli olduğu dikkate alınacak olursa kurulacak merkez vasıtasıyla konuların, tarihi sürecin ve olayların daha objektif, bilimsel ve belgeye dayalı olarak irdelenmesinin gerekli ve şart olduğu, öncelikle lisans öğrencilerinin bu merkez vasıtasıyla yapılan ve gerek üniversite içinden gerekse üniversite dışından davet edilen akademisyenler ve konunun uzmanları tarafından verilecek konferanslar, çeşitli konularda düzenlenen paneller, beyin fırtınası çalışmaları, kongre ve sempozyumlar vasıtasıyla özellikle Kıbrıs konusunda sağlam bilgilere sahip olmalarının amaçlandığı da belirtilmiştir. KAÜ YSAUM böylece başta Akdeniz ve Yakındoğu olmak üzere ayrıca kamuoyuna yönelik bilgilendirme faaliyetleri yanında çalışma alanıyla ilgili çeşitli sergilerin açılması, konuyla ilgili farklı alanlarda uzman kişilerin üniversiteye davet edilmesi, ayrıca üniversitenin işbirliği yapacağı çeşitli kurum ve kuruluşlar çerçevesinde üniversite dışında da topluma yönelik bilgilendirme ve katkı çalışmalarında bulunması amaçlanmakta ve hedeflenmektedir”

Asuman Türkel’in açıklaması

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Asuman Türkel yaptığı açıklamada bölgenin ekonomi, strateji ve güvenlik bağlamında istikrarsızlıkların kaynağı durumunda olduğunu, özellikle enerji kaynakları nedeniyle yaşanılan çatışma sürecinin ütün dünyayı etkileyen kaos ve uluslararası terörizme de neden olduğunu, bu durumun yaşadığımız Kıbrıs adasını da yakından etkilediğini belirterek mikro bakış açılarından ziyade geniş bir perspektifle olup bitenlere tarihi süreçten ve bilimsel donanımla bakmak amacıyla bu merkezin kurulduğunu belirtmiştir.

Ulvi Keser’in açıklaması

YSAUM Müdürü Prof. Dr. Ulvi Keser de merkezin kuruluşuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ilk etapta hidropolitik konusunda çalışmalar yapacaklarını, Kıbrıs adasının da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz coğrafyasının bugün başat devletlerin neredeyse hepsinin askeri gücünü ortaya koyduğunu, Fransa, ABD, Rusya ve Çin’in uçak gemilerinin bölgede seyir halinde olmasının bunun açık göstergesi olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Başta Ortadoğu merkezli petrol paylaşımı olmak üzere tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik ve askeri nedenlerle karmaşa, kaos, istikrarsız ve güven ortamından yoksun bölgede intelijans, counter-intelijans ve espiyonaj faaliyetleri yanında su, doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynakları ile son dönemde Suriye eksenli krizin ortaya çıkardığı mülteci ve göç sorunlarının bölgeyi iyice yaşanmaz hale getirdiğini, medeniyetlerin kesiştiği, uhrevi dinlerin ilk defa ortaya çıktığı, kutsal toprakları da kapsayan bu coğrafyanın iyi analiz edilmesi gerekmektedir”

Danışma Kurulu’nda kimler var?

KAÜ YSAUM Danışma Kurulu’nda şu isimler yeralıyor: Prof. Dr. Şenol Kantarcı, Akdeniz Üniversitesi, Türk-Ermeni İlişkileri ve Avrasya Çalışmaları, Prof. Dr. Kamuran Reçber, Uludağ Üniversitesi Avrupa Birliği ve Diplomasi Çalışmaları, Prof. Dr. Kemal Arı, 9 Eylül Üniversitesi Göç, Mübadele, Türk-Yunan ilişkileri ve Cumhuriyet Tarihi Çalışmaları, Prof. Dr. Hayati Aktaş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz ve Avrasya Çalışmaları, Doç. Dr. Kutay Karaca, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzakdoğu, Çin Çalışmaları, Doç. Dr. Soyalp Tamçelik, Gazi Üniversitesi Kıbrıs, Diplomasi ve Ortadoğu Çalışmaları, Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ortadoğu, Strateji ve Güvenlik Çalışmaları, Doç. Dr. Barış Özdal, Uludağ Üniversitesi, Türk-Ermeni İlişkileri, AB, Ortadoğu Çalışmaları, Doç. Dr. Poyraz Gürson, Kocaeli Üniversitesi, Suriye, Ortadoğu, Kamu Diplomasisi Çalışmaları, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Ak, Nişantaşı Üniversitesi, Adalar Denizi, Akdeniz ve Deniz Hukuku Çalışmaları Dursun Yıldız, Hidropolitik Akademi/Su Politikaları Derneği, Hidropolitik ve Hidropolitik Strateji Çalışmaları

res1-1024x576