Rusya Federasyonu’nun bütün uluslararası kurallara aykırı olarak, tamamen emperyal bir anlayışla Ukrayna Devleti’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen saldırısına şiddetle karşı çıkıyoruz ve bu saldırıyı kınıyoruz. Her gün binlerce masum insanın ölümüne, yaralanmasına ve vatanlarını terk etmelerine sebep olan bu insanlık dışı saldırıların sorumlusu olan Rusya Federasyonu’nun bir an evvel durdurulması ve başta Vladimir Putin olmak üzere Rusya Devleti yöneticilerinin işledikleri insanlık suçu nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanmaları gerekmektedir.

Bu savaşta, 2014’teki Kırım’ın işgaline karşı Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü açıkça ve korkusuzca savunan Kırım Tatar halkı da büyük tehlike altındadır. Unutulmamalıdır ki Rusya 2014’ten itibaren Kırım’ı yeniden sömürgeleştirmeye başlamış, bir milyona yakın Rus’u yarımadaya yerleştirmiş, bu işgale karşı çıkan Kırım Tatar halkını devlet terörüne maruz bırakmış ve bırakmaya da devam etmektedir. Savaş sonrası yapılacak anlaşmada Kırım’ın Rusya Federasyonu’na feda edilmesi soydaş ve Müslüman Kırım Tatarlarının bir millet olarak yok oluşuna neden olacaktır. Bunu kabul etmek mümkün değildir.

Kaba güçle hareket eden Rusya’nın hedefine ulaşması, Ukrayna ve Kırım üzerinde egemenliğini kabul ettirmesi Türkiye’nin ve bölgenin güvenliği için de büyük bir tehdit oluşturacaktır. Bunun engellenebilmesi için Türk ve dünya devletlerinin Ukrayna’ya ellerinden gelen yardımı yapmaları gerekmektedir. Aynı şekilde, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün muhakkak Donbas bölgesi ve Kırım’ı da ihtiva edecek ve Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının hukukunu tamamıyla tanıyacak şekilde tesisi vazgeçilmez bir zarurettir.

Vatanlarını ve bağımsızlıklarını savunmak için canlarını veren kahraman Ukrayna ve Kırım Tatar halkının yanında olduğumuzu duyuruyor ve demokrasi ve özgürlük taraftarı Türk ve dünya kamuoyunu Ukrayna’nın haklı mücadelesinin yanında olmaya çağırıyoruz.

İmzalamak için: https://docs.google.com/forms/d/1vn40Q1KcM6OfwkX6fYytq9qqLCqTMi1t2jkRT5GcbnQ

Düzenleme Komitesi Üyeleri: 
Dr. Öğretim Üyesi Filiz Tutku Aydın Bezikoğlu, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Sezai Özçelik, Uluslararası İlişkiler, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün, Sosyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Aydıngün, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Başkent Üniversitesi 
Prof. Dr. Zuhal Yüksel, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi