BÜYÜK GÜÇLERİN SURİYE PLANI

Son dönemde El Kaide türevi IŞİD terör örgütü Suriye bağlantılı komşumuz haline geldiği için kitabın az sayıda yapılan birinci baskısının kısa sürede tükenmesi bizi 2.baskıya zorunlu kılmıştır. Suriye’deki gelişmelerin anlatıldığı kitaba, son dönemde Ortadoğu’nun tüm dengelerini bozan El Kaide türevi amorf IŞİD terör örgütünün incelenmesi ve yaşanan son gelişmelerin eklenmesi faydalı görülmüştür. Bu coğrafyada yaşananlar, Ortadoğu’nun geleceği ve önemi bu kitapla birlikte tanıtılmak ve duyurulmak istenmiştir. Gittikçe kuvvetlenen, acımasız, iyi organize olmuş silahlı terör örgütü ISIS(İŞİD), uyguladığı şiddetle her gün gündeme oturuyor ve tüm dünyayı dehşete düşürüyor. Bu terör örgütünün gün geçtikçe gücünü arttırdığı ve IŞİD sempatizanlarının hem sınır kentlerinde hem de büyük şehirlerde giderek aktif olmaya başladığı görülüyor. Terör örgütünün hedefinde İstanbul var ve hilafetten bahsediliyor. Irak’la Suriye’yi birleştirirken kaynaklara doğru güney ekseninde de hareket edeceği yorumları yapılıyor.2016 yılı A.B.D. nin yeni Ortadoğu siyasetinde İran’a verilen jandarma rolü de kitap da ayrıca değerlendirilmektedir. IŞİD, Suriye ve Irak’taki iç savaşlardan beslenmektedir. Iraktaki toplumsal ayrımdan kaynaklanan siyasal anlaşmazlık, IŞİD’in işgal hareketlerini kolaylaştırmaktadır. Suriye’deki iç savaş, IŞİD’in hem daha iyi yapılanmasına hem de bölgesel olarak genişlemesine sebep olmuştur. Bu sayede mevcut yapılarını güçlendirmişlerdir. IŞİD Irak’la Suriye’yi birleştirdi. IŞİD’in yaptığı bu hareketler, Ortadoğu’daki tüm bölgesel dengeleri bozabilecek niteliktedir. Fakat IŞİD ile mücadele edilebilmesi ve bu bölge üzerindeki etkilerinin kaldırılabilmesi için birbirleriyle çatışan kuvvetlerin ortak bir paydada birleşmeleri ve bir arada hareket etmeleri gerekebilir. Ortadoğu tarihiyle uyumlu, değişken bölgesel görünüme sahiptir. Bu da bu kitabın yazılmasının önemini ortaya koymaktadır. Bizi bekleyen kısa bir muharebe veya savaş değil, uzun süreli bir savaşın başlangıcındayız. Türkiye’de sınırdaki bu kaosla yaşamaya alışmalı. Kitapta ayrıca Ortadoğu konusunda en büyük yanlışın “biliyorum” kelimesinde olduğu söz konusu coğrafya Ortadoğu olunca hiç bir şey bilinemeyeceğine sadece anlamaya çalışılabileceğine vurgu yapılmaktadır.

BÜYÜK GÜÇLERİN SURİYE PLANI

 • Tarihsel Süreçte Suriye’ye Bakış”
 • Suriye’nin Kurulması”
 • Baas İçi Hareketler
 • Hafız Esad Dönemi Suriyesi ve Ortadoğu’daki Gelişmeler”
 • Pan Arap Milliyetçiliği ve Pan İslamizm”
 • 1990 Soğuk Savaş Sonrası Dönem”
 • Yeni Dünya Düzeni ve Suriye”
 • Soğuk Savaş Sonrası Suriye’deki İç Politik Değişimler”
 • Beşar Esad Dönemi”
 • Körfez Krizi ve Suriye”
 • Suriye ve Hizbullah”
 • Yugoslavya”

Suriye

Dated March 1, 2003, the authorization for use of military force, during the Second Gulf War, when the American soldiers deployed to prevent an action by the Parliament in Turkey to Iraq from the north, allowed Russia, which analyzes the possible modes of action of the US and the struggle against ISIS, to land in the warm seas.

The Syrian issue, which has been reflected on the world as a refugee problem since 2011, will be explained in the book with the background coming from the history and how the Damascus regime can skillfully internationalize the problems. Of course, the Hezbollah, Syria and Iran trilogy always pushes the Middle East into a high-blooded game! Thirty years of field and academic experience under the lens of “journalism” is transferred in an impartial way!

BÜYÜK GÜÇLERİN SURİYE PLANI RUSÇA BASKI

Türk dış politikası : aktörler, krizler, tercihler, çözümler

Title: Türk dış politikası : aktörler, krizler, tercihler, çözümler / editörler Sertif Demir, Poyraz Gürson, Ayça Eminoğlu. Published/Created: Ankara : Barış Kitap, 2017. Format: Book Holdings: Location: ReCAP URL: https://catalog.princeton.edu/catalog/10723349