Paylaşılamayan Ülke UK-R-AYNA

New Normal Beyond The Pandemic: Rethinking Alienation from Local to Global / Pandemiyle Birlikte Yerelden Küresele Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek

Edited by Zeynep Banu Dalaman

Published: 16.11.2021 [ Conference Series: 18 ]

The Covid-19 crisis, with all the horrors it has caused, has offered humanity an opportunity to reflect on itself and evaluate its point, even if it is delayed. In a very short time, we found ourselves worried about whether we could reach the objects we needed, whether we would lose our jobs or keep our freedom.

Alienation is described as withdrawing or separation of a person or a person’s affections from an object or position of former attachment: alienation viewed as a sense of detachment from the values of one’s society, family, and even from one’s own feelings from the values of one’s society and family (S. L. Halleck). Different forms of alienation, such as cultural alienation, professional alienation, and religious alienation, are among the current issues. It is obvious that we need to define different forms of alienation along with the pandemic.

I believe this book will not be the first nor the last research book published on the Covid-19 pandemic. Our aim is to leave a resource on the subject for the next generation of researchers. I would like to thank everyone who contributed to the book and hope it will be beneficial for the academic community.


Covid-19 krizi yaşattığı tüm dehşetle birlikte insanlığın kendi üzerinde düşünmek, gelmiş bulunduğu noktayı değerlendirmek için de, gecikmeli olsa bile bir imkan sunmuştur. Kendimizi çok kısa bir süre içerisinde ihtiyacımız olan nesnelere ulaşıp ulaşamayacağımız, işimizi kaybedip kaybetmeyeceğimiz ya da özgürlüklerimizi elimizde tutup tutamayacağımız hakkında kaygılanır bulduk.

Kelime anlamı itibarı ile yabancılaşma bir şeyin veya kimsenin başka bir şeyden veya kimseden uzaklaşması, başka bir şeyle veya kimseyle olan fonksiyonel veya anlamsal paylaşımının sona ermesi durumunu ifade etmektedir (S.L.Halleck). Kültürel yabancılaşma, mesleki yabancılaşma, dinsel yabancılaşma gibi farklı yabancılaşma biçimleri de günümüzün aktüel konularındandır. Pandemi ile birlikte farklı yabancılaşmaları da tanımlamamız gerektiği aşikârdır.

Bu kitabın amacı, yeni sürecin yarattığı yabancılaşmayla birlikte, melezleşme sürecini yeniden inşa etmek, küresel ve yerel arasındaki kültürel karşılaşmalara alternatif yaklaşımları anlamaya katkı sunmaktır.

IL PIANO SIRIA DELLE GRANDI POTENZE

BÜYÜK GÜÇLERİN İRAN PLANI

Çatışmalar ve iç karşıklıkların sona ermeyeceği Ortadoğu, yeni bir silahlı çatışmaya mı hazırlanmaktadır? Suriye’de insanlık dramı yaşanırken İran ile batılı ülkeler arasında yeni bir sıcak savaş mı olacak? ABD, AB’nin de inkâr edilemez katkılarıyla İran ile uzun müzakerelerden sonra Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA)’nı imzaladı ancak yeni seçilen ABD başkanı bu anlaşmayı iptal edeceğini ilan ederek yönetime geldi ve iptal etti ve İran’a yönelik ambargolar başladı. Amaç İran’ın başta ekonomik ve askeri gücünü yıpratmak ve nükleer arzularından vazgeçirmek.

ABD yönetimi, başta Ortadoğu olmak üzere bölgedeki Ortaasya ve diğer enerji kaynaklarından vazgeçmediğini göstermekte, İran ile hesaplaşmanın zamanının geldiğine inanmaktadır. İran toplumunun dinamiklerini dikkate almaksızın yapılacak olan herhangi bir silahlı girişimin sonuçlarını önceden tahmin etmek pek de kolay değildir. Çatışmanın bölgesel olarak sınırlı kalması ihtimalinin de zayıf olacağı muhakkaktır.
İran ile ABD arasındaki gerginlik dünya ekonomisini etkileyecektir. Hürmüz Boğazından petrol akışının durması, enerjisi İran petrolüne büyük ölçüde bağlı olan Hindistan ve Çin ekonomilerini etkileyeceği gibi enerji darboğazının domino etkisinin de tüm dünyada hissedileceği, petrol ve doğalgaz fiyatının tahminleri zorlayacağı düşünülmektedir.
Dünyanın süper güçlerinin, Rusya ve Avrupa Birliğinin ABD ile ilişkileri bozma uğruna İran’ı korumalarını beklemenin hata olabileceği konusunda fikirlerimiz pekişmeye başladı. Timurlenk ile vezirinin parmak ısırması gibi kimin önce bu soğuk savaşı sıcak çatışmaya çevireceği de en büyük merak konusu olmakta…

-Okuyucu Yorumları-

Ali Poyraz Hocam iyi akşamlar

Bu saate rahatsız ettiğim için kusura bakmayınız lütfen.

Ben Güneş ZAMANZADE İran azerilerindenim ve Ankarada yaşıyorum bu gün  İranla ilgili yeni kitabınızı aldım ve şuana kadar 127 sayfasını okudum İrandaki arkadaşlarla konuştum ve kitabin Farsça tercümesini yapıp İranda bastırmaya karar verdik bu konuda sizin  görüş ve izninize ihtiyacımız var yardımcı olursanız sevinirim.

Müsaideniz olursa lütfen uygun bir zamanınızda ve en kısa zamanda sizinle görüşmek istiyorum.

Saygılarımla

Güneş

BÜYÜK GÜÇLERİN SURİYE PLANI

Son dönemde El Kaide türevi IŞİD terör örgütü Suriye bağlantılı komşumuz haline geldiği için kitabın az sayıda yapılan birinci baskısının kısa sürede tükenmesi bizi 2.baskıya zorunlu kılmıştır. Suriye’deki gelişmelerin anlatıldığı kitaba, son dönemde Ortadoğu’nun tüm dengelerini bozan El Kaide türevi amorf IŞİD terör örgütünün incelenmesi ve yaşanan son gelişmelerin eklenmesi faydalı görülmüştür. Bu coğrafyada yaşananlar, Ortadoğu’nun geleceği ve önemi bu kitapla birlikte tanıtılmak ve duyurulmak istenmiştir. Gittikçe kuvvetlenen, acımasız, iyi organize olmuş silahlı terör örgütü ISIS(İŞİD), uyguladığı şiddetle her gün gündeme oturuyor ve tüm dünyayı dehşete düşürüyor. Bu terör örgütünün gün geçtikçe gücünü arttırdığı ve IŞİD sempatizanlarının hem sınır kentlerinde hem de büyük şehirlerde giderek aktif olmaya başladığı görülüyor. Terör örgütünün hedefinde İstanbul var ve hilafetten bahsediliyor. Irak’la Suriye’yi birleştirirken kaynaklara doğru güney ekseninde de hareket edeceği yorumları yapılıyor.2016 yılı A.B.D. nin yeni Ortadoğu siyasetinde İran’a verilen jandarma rolü de kitap da ayrıca değerlendirilmektedir. IŞİD, Suriye ve Irak’taki iç savaşlardan beslenmektedir. Iraktaki toplumsal ayrımdan kaynaklanan siyasal anlaşmazlık, IŞİD’in işgal hareketlerini kolaylaştırmaktadır. Suriye’deki iç savaş, IŞİD’in hem daha iyi yapılanmasına hem de bölgesel olarak genişlemesine sebep olmuştur. Bu sayede mevcut yapılarını güçlendirmişlerdir. IŞİD Irak’la Suriye’yi birleştirdi. IŞİD’in yaptığı bu hareketler, Ortadoğu’daki tüm bölgesel dengeleri bozabilecek niteliktedir. Fakat IŞİD ile mücadele edilebilmesi ve bu bölge üzerindeki etkilerinin kaldırılabilmesi için birbirleriyle çatışan kuvvetlerin ortak bir paydada birleşmeleri ve bir arada hareket etmeleri gerekebilir. Ortadoğu tarihiyle uyumlu, değişken bölgesel görünüme sahiptir. Bu da bu kitabın yazılmasının önemini ortaya koymaktadır. Bizi bekleyen kısa bir muharebe veya savaş değil, uzun süreli bir savaşın başlangıcındayız. Türkiye’de sınırdaki bu kaosla yaşamaya alışmalı. Kitapta ayrıca Ortadoğu konusunda en büyük yanlışın “biliyorum” kelimesinde olduğu söz konusu coğrafya Ortadoğu olunca hiç bir şey bilinemeyeceğine sadece anlamaya çalışılabileceğine vurgu yapılmaktadır.

BÜYÜK GÜÇLERİN SURİYE PLANI

 • Tarihsel Süreçte Suriye’ye Bakış”
 • Suriye’nin Kurulması”
 • Baas İçi Hareketler
 • Hafız Esad Dönemi Suriyesi ve Ortadoğu’daki Gelişmeler”
 • Pan Arap Milliyetçiliği ve Pan İslamizm”
 • 1990 Soğuk Savaş Sonrası Dönem”
 • Yeni Dünya Düzeni ve Suriye”
 • Soğuk Savaş Sonrası Suriye’deki İç Politik Değişimler”
 • Beşar Esad Dönemi”
 • Körfez Krizi ve Suriye”
 • Suriye ve Hizbullah”
 • Yugoslavya”

Suriye

İçindekiler:

 • Tarihsel Süreçte Suriye’ye Bakış”
 • Suriye’nin Kurulması”
 • Baas İçi Hareketler”
 • Hafız Esad Dönemi Suriye’si ve Ortadoğu’daki Gelişmler
 • Pan Arap Milliyetçiliği ve Pan İslamizm
 • 1990 Soğuk Savaş Sonrası Dönem
 • Yeni Dünya Düzeni ve Suriye
 • Soğuk Savaş Sonrası Suriye’deki İç Politik Değişmeler
 • Beşar Esad Dönemi
 • Körfez Krizi ve Suriye
 • Suriye ve Hizbullah

BÜYÜK GÜÇLERİN SURİYE PLANI RUSÇA BASKI

Türk dış politikası : aktörler, krizler, tercihler, çözümler

Title: Türk dış politikası : aktörler, krizler, tercihler, çözümler / editörler Sertif Demir, Poyraz Gürson, Ayça Eminoğlu. Published/Created: Ankara : Barış Kitap, 2017. Format: Book Holdings: Location: ReCAP URL: https://catalog.princeton.edu/catalog/10723349