Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nün düzenlediği “ Algılama Yönetimi ” konulu panel, 10 Mayıs 2013 tarihinde, Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yasa İzleme Enstitüsü Alan Araştırma ve Yasa Hazırlama Dairesi Başkanı Av. Özlem Bilgilioğlu’nun algılama kavramını açıklayan giriş konuşması ardından başlayan oturumda Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Tayfun, propagandadan algılama yönetimine evrilen sürecin değerlendirmesini 20. yüzyılda yaşanan tarihsel gelişmeler ışığında yaptı.

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Poyraz Gürson ise “Algılama Yönetimi ve Yeni Medya ” başlıklı sunumunda, kamuoyunun medya üzerinden nasıl yönlendirildiğine ilişkin örnekler verdi.