Sempozyum Onursal Başkanları Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ – Kocaeli Üniversitesi Rektörü Mehmet ELLİBEŞ – Gölcük Belediye Başkanı

PROJENİN ANA HEDEFİ:

Projenin ana hedefi, yurtiçinde sanatçı ve akademisyenlerin bir araya getirerek, birbirlerini tanıma fırsatı sağlanmak ve iletişim kuracakları çalıştay aracılığıyla deneyim ve üsluplarını eğitim öğretimin niteliğini geliştirme yönünde kullanmalarını sağlamaktır. Ayrıca kuyumculuğun dünyada önemli merkezlerinden olan İstanbul’a yakın bir konumda olan Gölcük ve çevresinde kuyumculuk sektörüne hizmet veren esnaf ve sanatkarı bir araya getirmektir. Sempozyum Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu işbirliğinde 18-20 Nisan 2017 tarihleri arasında, Gölcük Vizyon 2023 kapsamında gerçekleştirilecektir.

Bu genel amaç çerçevesinde;

– Kocaeli Üniversitesinin sanat eğitimi veren kurumlarını ve Gölcük İlçesini, halkın bilim ve sanat çevresi ile buluştuğu bir merkez haline getirerek tanıtmak,

– Mesleki eğitim veren kurumlar ile ilgili sektör ve kuyumcu esnafı arasındaki ilişkileri geliştirmek,

– Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay MYO’nu kuyumculuk ve takı tasarımı eğitimi veren bir kurum olarak kuyumculuk sektörüne tanıtmak,

– Gölcük ve çevresinin tarihi dokusunu yansıtan önemli merkezleri tanıtmak,

 

Sempozyum Onursal Başkanları

Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ – Kocaeli Üniversitesi Rektörü

Mehmet ELLİBEŞ – Gölcük Belediye Başkanı

 

Sempozyum Yürütücüsü

Yrd.Doç.Dr. Mine CAN (KOU Değirmendere Ali Özbay MYO)

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Doç.Dr. A. Poyraz GÜRSON (KOU Değirmendere Ali Özbay MYO Müdür V.)

Levent Değirmenci (Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı)

Metin ŞENTÜRK (Gölcük Kent Konseyi Başkanı)

Yrd.Doç.Dr. Mine CAN (KOU Değirmendere Ali Özbay MYO)

Fatih Bayram (Gölcük Kent Konseyi Genel Sekreteri)

Yrd.Doç.Dr. Nilgün ŞENER (KOU Değirmendere Ali Özbay MYO)

Öğr. Gör. Ceyhun KONAK (KOU Değirmendere Ali Özbay MYO)

Öğr. Gör. Abdil SARAÇOĞLU (KOU Değirmendere Ali Özbay MYO)

Öğr. Gör. Selda ÖZTURAN (KOU Değirmendere Ali Özbay MYO)

Öğr. Gör. Sevtap ÖRGEL (KOU Değirmendere Ali Özbay MYO)

Öğr. Gör. Z. Yekta ÖZKAN (KOU Değirmendere Ali Özbay MYO)